close icon
Vítejte v destinaci Copykrea

Zjistili jsme, že procházíte z jiného místa na místo, které odpovídá tomuto webu. Nemáme web pro zemi, ze které nás navštěvujete, ale máme celosvětový web. Potvrďte prosím, který web chcete navštívit.


Záruka a Vrácení

Problémy s výtisky? Nemějte obavy, vyřešíme je za vás.

Vaše spokojenost je naším hlavním cílem, a právě proto, pokud po obdržení vašich dojmů něco neodpovídá tomu, co jste si vyžádali, nebo jste si všimli chyby, tým zákaznického servisu společnosti Copykrea vám vždy nabídne nejlepší řešení pro vyřešení vašeho incidentu. Spojte se s námi a my to napravíme za vás.

Incidenty a vrácení zboží

Pokud při převzetí objednávky zjistíte závady v tisku nebo vazbě nebo že vám chybí některá z provedených objednávek, můžete požadovat její výměnu nebo vrácení peněz. Máte na to lhůtu 30 dnů od obdržení vašich výtisků.

Reklamace a/nebo incidenty je třeba oznámit zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo uplatněním reklamace v zákaznické zóně s uvedením stručného popisu problému spolu s fotografiemi a/nebo videozáznamy a číslem objednávky.

Náš zákaznický servis se bude snažit problém vyřešit a v případě potřeby vás bude kontaktovat. Ze strany Copykrea může být nabídnuta náhrada chybných nebo poškozených dokumentů (pokud je dokument dokonale čitelný, bude provedena pouze poměrná náhrada způsobené škody); a/nebo nabídka jejich vyzvednutí za účelem prověření incidentu na místě. V takovém případě bude zákazník kontaktován za účelem řízení vyzvednutí vadného výrobku. Pokud se po převzetí výtisků v našich provozovnách objeví známky manipulace nebo úprav mimo Copykrea, veškeré vzniklé náklady na dopravu jdou k tíži zákazníka.

Jestliže je zakázka skutečně vadná, špatně vytištěná nebo svázaná, případně chybí jakýkoli dokument, přistoupíme k opravě, výměně, snížení ceny nebo ukončení smlouvy (podle okolností), přičemž tyto postupy budou pro uživatele bezplatné.

Pokud jde o vrácení, chybu v tisku nebo nedostatek dokumentů, vrácení bude provedeno prostřednictvím způsobu platby použitého při nákupu. Ze strany Copykrea nebude částka vrácena ani nebude provedeno žádné opětovné zaslání zboží, dokud nebude ověřena chyba tisku nebo nedostatek dokladů zaslaných uživatelem. Vrácení peněz bude provedeno do 15 pracovních dnů od přijetí a ověření podmínek přijetí zásilky. Maximální lhůta pro provedení stanovené platby je jeden měsíc.

Na druhou stranu, pokud z důvodů na straně zákazníka, a nikoli přepravní společnosti nebo Copykrea, nebude možné objednávku doručit na uvedenou adresu, od Copykrea budeme mít až 30 dní na její opětovné zaslání. Vyhrazujeme si právo znovu účtovat náklady na dopravu, a to i v případě, že byly pro zákazníka v době nákupu zdarma. Na vše bude uživatel vždy upozorněn.

Za Copykrea nepřebíráme žádnou odpovědnost v případě, že k doručení otisků nedojde v předpokládané lhůtě z důvodů na straně přepravní společnosti. Na druhou stranu, pokud je zpoždění při převzetí způsobeno problémy v našem výrobním středisku (vyžádali jste si prioritní způsob výroby, ale obdržíte jej, jako by se jednalo o standardní výrobu), můžete požádat o vrácení zboží.

Zpracování vašich souborů

Veškeré soubory, které nám zašlete do Copykrea k tisku, budou zpracovány s maximální důvěrností. Přístup k nim budou mít pouze pracovníci našeho výrobního centra a zákaznického servisu, v případě, že dojde k nějakému incidentu.

Zrušení objednávky (právo na odstoupení od smlouvy)

V naší online tiskové službě nelze po dokončení objednávky tuto objednávku zrušit (právo na odstoupení od smlouvy). Zrušení nebo změna objednávky budou akceptovány pouze v případě, že se ještě nezačala vyrábět v naší dílně. Chcete-li zjistit stav své objednávky, obraťte se na náš zákaznický servis, který vám sdělí, zda ji můžete zrušit nebo upravit.

Záruka

Společnost Copykrea neodpovídá za vady způsobené nedbalostí, nárazy, nesprávným používáním nebo manipulací, ani za opotřebení způsobené běžným používáním výrobků.